Uthyrningen

Bygård uthyrs som festlokal under året. Fridfullt belägen i Västra Vanda ger den möjligheter att hålla privata fester för upp till 100 personer. Festsal, scen, kök.

I undermenyn kan du närmare se hur du kan gå tillväga. Hela processen beskrivs:

 1. förfrågan och bokning
 2. visning av lokalen och kontraktskrivning
 3. inbetalning av bokningsavgift
 4. inbetalning av slutlikvid och städersättning
 5. nyckelutlämning och genomgång av säkerhetsaspekterna
 6. tillställningen och ordningsföreskrifterna
 7. tillbakalämnandet av nycklar och återställandet av lokalens skick

Kontaktpersoner

se kontaktuppgifterna

Bokningsförfrågan

Om du är intresserad av att hyra Bygård bör du kontakta den bokningsansvariga. Den bokningsansvariga förfogar över vår bokningskalender och kan enkelt se om den eller de dagar ni avser är lediga.

Du kan kolla uthyrningslaget här förrän du tar kontakt. Notera att kalendern bakom länken inte är fullständigt up-to-date.

Visningar

Lokalen kan beses enligt överenskommelse. Om visning överenskomms med värdinnan. Kontaktuppgifter finns här.

En visning hör till hyrespriset medan det för ytterligare visningar uppbärs en avgift ifall visningen inte kan ske på allmänna visningstillfällen.

Visningar fr.o.m. sommaren 2010 företrädesvis torsdag kvällar, eller efter överenskommelse.

Deltagande i visningar meddelas till värdinnan – via email.

Hyresavtal

Hyresgästen tillsänds ett pdf -dokument per epost ur vilket framgår bokningsavgiftens storlek, resthyrans storlek samt betalningsdatumen. Genom att betala bokningsavgiften godkänner hyresgästen för sin del hyresvillkoren.

Kort efter bokningen betalas en reserveringsavgift som inte återbetalas. Resterande hyra förfaller till betalning ca. en månad före festdagen. Ifall hyresavtalet sägs upp efter resthyrans förfallodag kan 50% av resthyran återbetalas ifall en ersättande hyresgäst fås.

Hyresvillkor

Ifall inget annat överenskommits separat

 • fastigheten och fastighetens lösöre skall återställas i samma skick som den var vid ankomst
  • avvikelser skall meddelas till per email, se kontaktuppgifter
  • i det fall att hyresgästen undlåter att meddela om avvikelser häri kan hyresgästen faktureras för det extra arbete och extra kostnader som föreningen åsamkats för att återställa fastigheten och fastighetens lösöre till inventeringsskick
 • hyresavgiften innehåller normal städning
  • hyresgästen grovstädar inne i lokalen, bortför allt eget medfört, större rosk samt avlägsnar ev. fläckar
   • observera att vin och matfläckar skall avlägsnas omedelbart från salsgolvet
  • hyresgästen städar bort skräp från tomten, rosk, tobaksfimpar osv.
  • hyresgästen för allt rosk och avfall till de två avfallskärlen som finns på tomten. Ifall inte allting ryms inne i avfallskärlen skall resten bortföras. Inget (!!!) får lämnas utanför kärle
  • föreningens städare dammsuger, skurar och polerar golven

Leave a Reply