Föreningsbrev april 2015

tuflogo

Bästa TUF-medlem,

Våren tog ett stormsteg bakåt efter en lång period av lovande vårtecken. I väntan på solsken och grönska önskar den nya styrelsen Dig hjärtligt välkommen med i verksamheten på Bygård.

Årsmötet 26.03.2015

Årsmötet hölls den 26.03.2015 på Bygård. Som mötesordförande verkade Gunnar Klingstedt. Stig Söderström valdes till ny styrelseordförande. De viktigaste punkterna på Stigs agenda angående verksamheten på Bygård är att hålla uthyrningsfrekvensen uppe och att underhålla byggnaden med mottot ”aktivera medlemmarna”.

Funktionärer 2015

Ordförande Stig Söderström, viceordförande Per-Erik Aura, sekreterare Marina Jussila. Styrelsemedlemmar: Mårten Juslin, Gustav Lindgren och Krister Tolán. Suppleanter: Anna-Lena Saarinen och Mary-Ann Alanne.

Verksamhetsgranskare: Krister Söderlund och Göran Cainberg.

Vårtalko 22.04.2015 på Bygård

Start kl 18:00. Kom med och gör vårfint! Den traditionella fönstertvätten sker nu. Det skall krattas, putsas rännor och bredas ut grus. Köket skall tvättas väldigt grundligt. Vi hoppas på ett aktivt deltagande.

Gubbdagis

Verksamhet för ”äldre, lediga herrar” i föreningens medlemskår, fortsätter som förut med sammanträden på Bygård varje tisdag kl. 13-16 med uppehåll under sommaren och vid större helger. Nya deltagare är välkomna.

Vinföreningen Munskänkarna i Vanda

fortsätter att hålla sina sammankomster på Bygård ungefär en gång i månaden. Verksamheten strävar till att främja medlemmarnas vinkunskap genom att ordna föreläsningar, vinprovningar och studiebesök. Föreningen har c. 50 aktiva medlemmar, nya medlemmar är välkomna med i verksamheten.

Sångkören Vivandi

Vivandi-kören övar regelbundet på Bygård på tisdagskvällar 18.30 – 21.00. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Intresserade kan kontakta ordförande Mary-Ann Alanne; mary-ann.alanne@kolumbus.fi

Posted in Nyhetsbrev | Comments Off on Föreningsbrev april 2015